Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği , Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin (UN Women) Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü  Batı Balkanlar ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Bölgesel Programı: “Normların Uygulanması, Zihniyetlerin Değiştirilmesi”  kapsamında yürütülen “Kızlar Okulda Gelecekleri Güvende” projesiyle Türkiye’de yaşayan Suriyeli kız çocukların eğitimini desteklemeyi hedefliyor.

Projenin 2019 yılında Mersin pilot bölgesinde gerçekleşen ilk fazında Suriyeli ebeveynler, kız çocukları, Suriyeli ve Türkiyeli öğretmenlerle birlikte okullarda toplumsal cinsiyet, yasal mekanizmalar ve ayrımcılığın önlenmesi üzerine çalıştaylar düzenlendi. Çalıştaylarda, konuyla ilgili sorunlar ve çözümler haritalandı ve raporlandı. Suriyeli kız çocuklarının eğitim hakkı, kız çocukların okula gitmesi önündeki engeller ve buna yönelik çözüm önerileri, atölye gruplarının yanı sıra final toplantısına katılan diğer sivil toplum temsilcileri, medya çalışanları, sendikalar ve yerel yönetimlerden katılımcılarla paylaşıldı. Bu kapsamda birçok yayın çıkarılarak farkındalık ve bellek oluşmasına katkıda bulunuldu.

“Kızlar Okulda Gelecekleri Güvende” projesinin ikinci fazında pandeminin yarattığı uzaktan eğitimin kız çocuklarının eğitimine ve hane içindeki toplumsal cinsiyet dinamiklerine etkisini ölçmeye yönelik Suriyeli kız çocuklar, kadınlar ve öğretmenlerle izleme çalışmaları gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Projede psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerle okuldaki ayrımcılığın önüne geçmeye ve pandemi döneminde kız çocukların eğitime devam etmelerini sağlamaya yönelik atölyeler düzenlenecek. Proje, erken evliliklerde etkili olan babaları kız çocukların eğitim hakkı, erken yaşta ve zorla evliliklerin zararları ve yasal yaptırımları hakkında bilinçlendirerek kız çocukların evlendirilmesini önlemeyi hedefliyor.

Projede temel insan hakları normlarına dayanan, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı, kültürel farklılıklara karşı saygılı, doğrulanabilir araştırma bulgularını temel alan bir yaklaşım benimsenmektedir.

Detaylara ana sayfadan ulaşabilirsiniz!